Tandemová výuka – párové učení (učitelská dílna)

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:na klíč

 
Jednodenní seminář, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 8 hodin.

Účastníci se seznámí s různými podobami tandemové výuky, vyzkouší si společné plánování výukové hodiny nebo výukového bloku, vytvoří si kritéria, podle kterých budou vyhodnocovat žákovo učení. Účastníci si budou rozvíjet dovednost plánovat, komunikovat, spolupracovat a tvořit. Jednotlivé aktivity na semináři budou zaměřené prakticky.

Kurz je určen pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ,

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s různými podobami tandemové výuky,
Kontaktní email:skoly@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420 608 036 102
Poznámka k ceně:Cena dle aktuální cenové nabídky, kterou vám zašleme na vyžádání.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Na míru podle vašich požadavků