Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:21. 03. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1000 Kč za seminář

 
• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky vhodnými pro stanovení podpůrných opatření 1. stupně, mimo jiné pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály, formativní diagnostika;

• klíčové postupy diagnostické práce, etické zásady pedagogické diagnostiky;

• využití výsledků diagnostiky pro přímou práci učitele ve výuce;

• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory;

• případové studie; praktická cvičení za využití konkrétních postupů pedagogické diagnostiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávání je vybavit frekventanty vzdělávání základními metodami a postupy, které vedou k optimální komunikaci s rodiči jako prevence předcházení nedorozumění a konfliktům. Frekventanti rovněž získají informace jak řešit problémové či konfliktní si
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně