Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 10. 2022 – 14. 10. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

Jde o období, kdy dítě začíná objevovat svět. Dokáže se pohybovat samo a komunikovat pomocí slov, proto se před ním otevírají zcela nové možnosti. V této době je velmi důležitá komunikace s dospělým. Je třeba dítěti naslouchat, snažit se mu porozumět, mluvit na něj hodně, často a srozumitelně, řečí dospělých. Probrána bude psychologie hry – hra je v tomto vývojovém období nejdůležitějším výchovným i poznávacím prostředkem. Dále bude probrána otázka rozvoje komunikačních schopností dvouletých dětí – vznikají první věty a slovník dítěte se rozšiřuje.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Webinář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové a pedagogické psychologii dítěte ve věku dvou let- bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – strategie adaptace, komunikace s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním obtížím z pohledu pedagoga.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ