Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:05. 10. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1790 Kč za seminář

 

O všímavosti – pozornost a všímavost k přítomnosti jako podpora stability, klidu a nehodnotícího přístupu. Definice pojmů a jejich vysvětlení na praktických ukázkách. Problémy s pozorností u dětí i dospělých. Vývoj všímavosti, vědecké poznatky a přínos pro učitele i žáky.

Blokování všímavosti – udržování mysli v minulosti a budoucnosti – zdroj stresu, obav a úzkostí. Myšlenkové pasti – předsudky, černobílé vidění, tunelové myšlení, utvrzování se, skupinová konformita – příklady z pedagogické praxe.

Techniky všímavosti pro učitele – práce s dechem, všímavost k pocitům a myšlenkám, vnitřní pozorovatel, otevřený a nehodnotící laskavý postoj, nácvik všímavosti pomocí jídla (čokoládová a hrozinková meditace). Zažívání flow. Všímavé naslouchání.

Metody všímavosti a pozornosti pro práci s napětím, vztekem, kritikou a pro podporu sebeúcty a sebevědomí.

Aktivity a tipy pro zesílení pozornosti a všímavosti u žáků – vnímání těla, pocitů, myšlenek.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník kurzu dokáže redukovat svůj stres a napětí. Naučí se techniky, které povedou k jeho celkovému zklidnění a k posílení jeho pozornosti.  Rozliší myšlenkové modely, které jsou zdrojem stresu a napětí. Vyzkouší si otevřený nehodnotící postoj a posílí svou psychickou odolnost a spokojenost. Dokáže vnést principy mindfulness do vztahu s žáky – kultivuje svou otevřenost, laskavost a přístupnost a podpoří tyto aspekty i u nich. Zvýší svou vyrovnanost a posílí své charisma.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času