Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:02. 11. 2022 – 03. 11. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

O Vnitřní hrě – Základní charakteristika metody Inner Game. Principy nehodnotícího vnímání, sebedůvěry a vědomé volby. Mapování stresu, určení jeho hladiny. Syndrom vyhoření – příčiny a projevy. Vnitřní dialogy – naše dvě Já a jejich reakce na zátěžové situace. Reakce na stres Boj-Útěk-Strnutí, alternativní chování – naše tři mozky, zpracování emocí a získání odstupu.

Posílení vnitřní stability  – Zaměření se na vnitřní zdroje, praktické osvojení principů Vnitřní hry. Stabilita v životě, zdroje i stresory – technika „Strom stability“. Posílení sebedůvěry – vytvoření zásobárny zdrojů, technika „Osobního štítu“. Převzetí zodpovědnosti za vlastní postoje a prožívání.

Praktické nástroje Vnitřní hry – techniky pro posílení stability a odolnosti. Technika STOP – získání odstupu, otázky podporující nadhled, propojení logiky, intuice i pocitů. Technika Tři otázky o míře kontroly – co ovlivňujeme a co ne, co bychom mohli ovlivnit, ale neděláme to. Technika Kouzelné pero – napojení na vnitřní zdroje, sebepřijetí. Technika Transpozice – změna postoje ke stresu a konfliktu, posílení schopnosti vidět problém i očima druhého. Technika Redefinování – získání nového postoje, opuštění představ, které vyvolávají stres.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník kurzu si zvýší odolnost proti stresovým situacím. Zmapuje si vnitřní dialogy, které oslabují nebo posilují jeho stabilitu. Naučí se rozpoznávat hladinu stresu, pozná svou typickou reakci na stres. Dokáže najít své zdroje i faktory, které ohrožují jeho stabilitu.  Posílí svou sebedůvěru a sebevědomí pomocí pozitivního postoje k sobě. Naučí se, jak zvládat odmítnutí i jak získat odstup od kritiky druhých. Seznámí se s hlavními praktickými nástroji Vnitřní hry, dokáže je využít ve svém pracovním i osobním životě.

Po absolvování kurzu účastník zvýší akceptaci k sobě i druhým, převezme zodpovědnost za své reakce, dokáže získat nadhled a změní své dosavadní neefektivní reakce na stresující situace.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času