ICT: Digitální marketing pro školy: blok III. – 8 hod – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:06. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1990

 

Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ,pedagogové volného času.

Kurzy Digitálního marketingu pro školy jsou speciálně upraveny tak, aby se jeho účastníci nejen naučili na vysoce odborné úrovni sami spravovat on-line marketingové nástroje (co je možné v rámci 3x 8 hod reálné), ale především, aby byli schopni tyto svoje vědomosti a dovednosti představit svým žákům a studentům. Své místo si zcela jistě najde nejen při výuce v oblasti ICT, ale v dnešní „elektronické době“ ve všech oborech. Pedagogové tak mohou naučit své žáky a studenty např. jak komunikovat firmu zákazníkům atd.

Kurz je navíc akreditován tak, že se ho mohou zúčastnit pracovníci z různých typů škol a školských zařízení mohou tak prakticky uplatnit své znalosti při komunikaci školy s veřejností.

Akreditace MSMT-16989/2019-2-646:

Obsah školení

ICT: Digitální marketing pro školy: blok I. (8 hodin):
 1. Úvod do světa digitálního marketingu a jak v něm zanecháváme stopu.
 2. Vysvětlení frameworku STDC (See-Think-Do-Care).
 3. Základní popis možností v digitálním marketingu:
  1. SEO – Jak správně nastavit a spravovat web, aby ho vyhledávače zobrazovali co nejvýše ve výsledků vyhledávání. Navíc si ukážeme nástroj Google Search Console abychom věděli, co se o našich stránkách myslí Google.
  2. PPC – reklama ve vyhledávačích Google a Seznam pomocí jejich služeb Google Ads a Sklik.
  3. E-mail marketing – Ukázat, jak lze v současné době používat email jako účinný nástroj komunikace se zákazníky. Jako nástroj je zde MailChimp, který nám pomáhá se správou kontaktů a hromadným rozesíláním emailů.
  4. Sociální sítě – Zorientujete se v možnostech, jak spravovat svoje školní stránky na sociálních sítích a jak na nich můžeme jednoduše inzerovat. Facebook, Twitter, LinkedIn…
  5. Analytika – Bez kontroly nemůžeme říci, jestli se nám něco daří nebo ne. A k tomu nám slouží nástroj Google Analytics, kde dokážeme zjistit, jestli to děláme dobře nebo špatně.
 ICT: Digitální marketing pro školy: blok II. (8 hodin):
 1. Úvod do marketing ve vyhledávačích – Search Engine Marketing (SEM) – váš efektivní marketing ve vyhledávačích.
 2. SEO – Podrobný popis, jak dělat on-page SEO (přímo na webových stránkách) a off-page SEO (mimo webové stránky).
  • Ukážeme si, co je sitemap a webmaster tools.
  • Jak je důležitý responsivní design pro naše SEO.
  • Online testy hodnocení vašich webových stránek a jak je interpretovat.
 3. PPC – Popis založení účtu v systémech Google Ads a Sklik.
  • Ukázka kampaní a jejich nastavení.
 4. Použití nástroje pro návrh klíčových slov pro použití jak v SEO tak v PPC.
 ICT: Digitální marketing pro školy: blok III. (8 hodin):
 1. E-mail marketing pro školy
  • Princip a postupy pro přípravu a realizaci moderní email kampaně – na co všechno musíme brát zřetel při vytváření emailů.
  • Práce v systémech pro email kampaně – MailChimp (celosvětová #1 – MailChimp je online služba, která uživatelům umožňuje jednak newslettery odesílat, a také je odborně navrhnout. Dále poskytuje například možnost sdílení na sociálních sítí a sledování dosahované úspěšnosti atd.) a SmartEmailling (česká alternativa).
 2. Sociální sítě
  • Seznámení se základní teorii a terminologii o sociální sítí.
  • Rozbor statistik sociálních sítí – abychom věděli, kde jsou jací uživatelé a jaké sociální sítě jsou pro naši firmu vhodné.
  • Základní správa sociálních sítí – Facebook.
 3. Webová analytika
  • Vysvětlení pojmů jako je Konverze, Imprese, CTR, Cookie a další. Vhodné použití Google Tag Manager.
  • Vytvoření a nastavení účtu v Google Analytics. Propojení s nástroji Google Ads a Google Search Console.
  • Vysvětlení prostředí a popis základních přehledů, které v Google Analytics nalezneme.

Nabyté znalosti

ICT: Digitální marketing pro školy: blok I. (8 hodin):

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat základy digitálního marketing pro potřeby školy. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné části digitálního marketingu na základní úrovni. Úspěšný absolvent zná základní pojmy digitálního marketingu, umí se orientovat v jednotlivých částech digitálního marketingu jako je SEO, PPC, E-mail marketing, sociální sítě a webová analytika na úrovni přehledu.

ICT: Digitální marketing pro školy: blok II. (8 hodin):

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat další informace z digitálního marketing pro potřeby školy – tentokrát se zaměřením na marketing ve vyhledávačích tedy SEO a PPC systémy. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat části digitálního marketingu (SEO a PPC) na detailnější úrovni. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti SEO a PPC, umí se orientovat v jednotlivých částech digitálního marketingu jako je SEO, PPC

ICT: Digitální marketing pro školy: blok III. (8 hodin):

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat další informace z digitálního marketing pro potřeby školy – tentokrát se zaměřením na e-mail marketing, sociální sítě a webová analytika. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat části digitálního marketingu (E-mail marketing, Sociální sítě a Webová analytika) na detailnější úrovni. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti E-mail marketing, Sociální sítě a Webová analytika, umí se orientovat v jednotlivých částech digitálního marketingu jako je E-mail marketing, Sociální sítě a Webová analytika.

Vstupní požadavky

Znalost ovládání PC.

 

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence