ICT: Základy informatického myšlení a programování: blok II. (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:31. 05. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky se základními pojmy, metodami a postupy v oblasti informatického myšlení a programování. Program je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností týkajících se schopnosti používat informatické myšlení, jednoduché algoritmy, pochopit podstatu kódování. Znalosti a dovednosti práce s výpočetní technikou umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení lépe a efektivněji používat výpočetní techniku jako nástroje pro přípravu na výuku i pro vlastní výuku v hodinách bez ohledu na specializaci a aprobaci.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

Blok I. (8 hodin)

 1. Základní pojmy, koncepce
 • Computing, informatické myšlení, zdrojový a strojový kód
 • fáze procesu programování
 • formální a přirozený jazyk,
 1. Metody informatického myšlení, analýza problému, algoritmy
 • dekompozice, rozpoznávání vzorů, abstrakce, algoritmizace.
 • rozklad dat, procesů a komplexních problémů na dílčí části
 • zápis algoritmu, chyby v algoritmu
 1. Vývojové diagramy
 • Formální pravidla pro kreslení vývojových diagramů
 • Praktické příklady na tvorbu vývojových diagramů
 • Přiřazení, sekvence, podmínky, cykly
 • Podprogramy
 1. Hledání chyb ve vývojových diagramech

Blok 2 (8 hodin)

 1. Základy programování, zápis kódu, proměnné a datové typy
 • pravidla psaní kódu, užívání operátorů, priority algoritmických operátorů
 • užívání komentáře
 • proměnná a její užití
 • používání základních datových typů (textový řetězec, znak, celé číslo, reálné číslo, logická hodnota)
 • přijetí dat
 1. Vytváření kódu, logické výrazy, příkazy
 • logické operátory, iterace
 • sekvence
 • podmínky – větvení kódu
 • cykly – opakování
 • objektový model – vlastnosti, události, metody
 • podprogramy a funkce
 1. Ladění, testování a vydání (release) programu

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence