Projektová výuka – využití sociálních sítí ve výuce (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:02. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat snadno dostupné online sociální sítě a seznámit se s jejich používáním a s možností využití ve výuce formou projektové výuky. Účastníci si sami osvojí způsoby práce se sociálními sítěmi a získají praktické tipy, jak využít sociální sítě k přípravě školních projektů.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

 1. Co jsou to sociální sítě
 2. Přehled nejpoužívanějších sociálních sítí, jejich popis, možnosti a uplatnění
  • Profilově založené sociální sítě
  • Obsahově založené sociální sítě
  • Blogovací a micro-blogovací sítě
  • Virtuální sociální sítě
  • Komunikační služby sociálních sítí
 3. Demonstrativní ukázky použití vybraných sociálních sítí
 1. Sociální sítě je výuce – jak je využít prakticky
 • Pro komunikaci – učitel – student, učitel – rodič, …
 • Založení stránek třídy, oboru, … na některé ze sociálních sítí
 • Založení skupiny na některé ze sociálních sítí
 1. Učební materiály online
 • Úložiště dokumentů
 • Sdílení prezentací

Vstupní požadavky

null

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence