Účinné nástroje pro práci se školní třídou

Pořádá Mgr. Alice Hradecká

Termín:28. 03. 2022 – 30. 06. 2023
Cena:690 Kč za seminář

 
Vzdělávací program není striktně rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická a praktická část se vzájemně prolínají a v průběhu semináře je předpokládáno aktivní zapojení všech účastníků.

Seminář seznamuje účastníky s účinnými nástroji pro práci se školní třídou a napomáhá tak účastníkům prohloubit jejich odborné kompetence.

OBSAH:

1) Třída jako malá sociální skupina; fáze vývoje skupiny; skupina versus jednotlivec; klima třídy

2) Sociální učení ve školní třídě; vývojová psychologie (pubescence a adolescence); nástroje pro práci se školní třídou: a) pozorování

3) Nástroje pro práci se školní třídou: b) komunikace (verbální, neverbální a paraverbální), c) výchovný styl učitele (autoritativní, liberální, demokratický; direktivní, nedirektivní; odměny a tresty; partnerský přístup ve výchově)

4) Nástroje pro práci se školní třídou: d) vztah – jak napomoci vytváření a udržování vztahu se žáky z pozice učitele, e) emoce, f) hranice – vyjevení hranic; hranice a konflikt; hranice a výchova

5) Práce s kazuistikou, reflexe účastníků

SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN v rámci systému DVPP, č. j. MŠMT-28006/2021-1-878.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník zná účinné nástroje pro práci se školní třídou a dokáže je vhodně aplikovat.
Kontaktní email:hradecka.alice@seznam.cz
Kontaktní tel.:603 374 460
Poznámka k ceně:Vedení školy má seminář zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
asistenti pedagoga
Poznámka:Seminář trvá 7 vyučovacích hodin a je realizován V JEDNOM DNI.