Neverbální komunikace – klíč k úspěšnému vyučování

Pořádá Mgr. Alice Hradecká

Termín:11. 04. 2022 – 30. 06. 2023
Cena:1750 Kč za seminář

 
Seminář je zaměřen spíše prakticky a předpokládá se aktivní účast frekventantů.

V teoretické části se účastníci seznámí s prostředky neverbální komunikace a jejich významem v pedagogickém procesu.

Praktická část zahrnuje analýzu videonahrávek ze strany účastníků semináře pod vedením lektora. Videonahrávka obsahuje reálný záznam z vyučování, přičemž je zaměřena na učitele.

SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN v rámci systému DVPP, č. j.: MŠMT-563/2022-1-78.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent zná prostředky neverbální komunikace a umí je využít ve své praxi vzhledem k cíli, kterého chce dosáhnout. Absolvent umí modifikovat svoji neverbální komunikaci za účelem nastavení pozitivního klimatu ve třídě ze své strany.
Kontaktní email:hradecka.alice@seznam.cz
Kontaktní tel.:603 374 460
Poznámka k ceně:Vedení školy má seminář zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
asistenti pedagoga
Poznámka:SEMINÁŘ trvá 8 vyučovacích hodin a JE REALIZOVÁN V JEDNOM DNI.