ICT: MS Word – tvorba dokumentu (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:09. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent zná prostředí textového editoru, provádět základní úpravy textu a rovněž umí připravit výukový materiál k tisku.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

1. Prostředí aplikace

 • Možnosti nastavení prostředí.
 • Postupy pro orientaci, pohyb a vyhledávání v dokumentu.
 • Postupy pro výběr částí textu.

2. Editace textu

 • Vkládání a formátování písma.
 • Běžné typografické zásady.
 • Nástroje na formátování odstavce.
 • Vytváření seznamů pomocí odrážek a číslování.
 • Nástroje na řízení toku textu na zlomech stránek.

3. Vkládání objektů

 • Způsoby zařazení obrázku do textu a jeho následné úpravy.
 • Tvorba tabulky její formátování a úpravy.
 • Vložení textového pole nebo obrazce a jejich úprava.
 • Vložení snímku obrazovky, okna a části obrazovky.
 • Vložení automatického pole s datem nebo s vlastností dokumentu.

4. Předtisková příprava a výstupy

 • Kontrola pravopisu její nastavení, Tezaurus.
 • Nastavení vzhledu stránky a tisk.
 • Další podporované formáty výstupu.

Vstupní požadavky

null

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence