ICT: MS Excel – základní úpravy (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:13. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné funkce tabulkových procesorů. Úspěšný absolvent zná prostředí tabulkového procesoru, umí se orientovat v datech a upravovat je a rovněž připravit výukový materiál k tisku.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

 1. Prostředí aplikace, formátování a vyplňování
  • Formátování vzhledu buněk.
  • Práce se sloupci, řádky a listy.
  • Vyplňování a řady
  • Práce se schránkou
 2. Základní výpočty
  • Vzorce se základními funkcemi.
  • Ruční tvorba vzorců.
 3. Předtiskové úpravy a tisk
  • Nastavení vzhledu stránky.
  • Nástroje pro úpravu konců stránek.
  • Možnosti tisku.
 4. Tvorba vzorců
  • Vzorce s absolutními odkazy.
  • Funkce pro zaokrouhlování.
  • Funkce pro zjišťování počtu.
  • Běžné postupy hledání chyb ve vzorcích, chybová hlášení
 5. Grafy
  • Tvorba základních typů grafů a jejich běžné úpravy.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence