ICT: MS PowerPoint – pokročilé úpravy (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:14. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat běžné možnosti MS PowerPoint v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Program je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti vytvořit, upravit, uložit a vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

 1. Pokročilé animace objektů, praktické příklady
  • Cesty pohybů.
  • Úpravy nastavení použitých animovaných efektů.
 2. Hypertextové odkazy
  • Odkazy na webové URL.
  • Odkazy na místa v prezentaci.
  • Odkazy na jiné
 3. Fotoalbum
  • Tvorba fotoalba pomocí aplikace MS PowerPoint.
 4. Video
  • Vložení videoklipu z různých zdrojů do obsahu snímku.
  • Vložení videoklipu s nahráním obrazovky.
  • Nástroje pro úpravu vlastností vloženého videa.
 5. Příprava prezentace
  • Úprava předlohy snímků.
  • Úprava motivu v předloze snímků.
  • Tvorba vlastního motivu a předlohy.
 6. Běh prezentace
  • Použití tlačítek akcí.
  • Upřesňující možnosti nastavení vlastností prezentace.
 7. Rukopisy
  • Vytvoření rukopisné poznámky na snímku.
  • Úprava nebo odstranění rukopisné poznámky.
 8. Možnostivýstupních formátů prezentace
  • Varianty uložení do formátu PDF.
  • Formát prezentace pro předvádění na obrazovce.
  • Používání a tvorba šablony.
  • Ukládání grafických objektů a snímků v grafických formátech.
  • Ukládání prezentace ve video formátu.

Vstupní požadavky

Požadavkem je schopnost běžné práce v aplikaci PowerPoint a běžná obsluha prostředí aplikace.

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence