ICT: MS Word – úpravy rozsáhlého dokumentu (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:21. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na rozšíření praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti využívat možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent zná prostředí textového editoru, umí provádět běžné úpravy i dlouhého textu a rovněž umí připravit rozsáhlý výukový materiál k tisku.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

1. Práce se styly

 • Používání, aktualizace a přizpůsobování stylů.
 • Vytvoření nového znakového nebo odstavcového stylu a jeho úprava.

2. Reference

 • Tvorba a úprava obsahu dokumentu.
 • Poznámky pod čarou, vysvětlivky, rejstříky, citace a bibliografie.
 • Titulky obrázků nebo tabulek a jejich seznamy.

3. Další vložené objekty

 • Hypertextové odkazy.
 • Tvorba a úprava grafů.
 • Vkládání speciálních znaků, matematických rovnic.
 • Pokročilá práce s rozsáhlou tabulkou.

4. Sloupce

 • Rozvržení textu do několika sloupců, konce sloupců.
 • Úpravy nastavení sloupců.

5. Oddíly

 • Vytváření oddílů a orientace mezi nimi.
 • Různá nastavení vzhledu stránky nebo zápatí pro oddíly.

6. Zvýšení produktivity

 • Vkládání automatických polí do obsahu nebo záhlaví a zápatí.
 • Použití a tvorba šablon.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence