ICT: MS Word – tvorba dokumentu – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:12. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent zná prostředí textového editoru, provádět základní úpravy textu a rovněž umí připravit výukový materiál k tisku.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Prostředí aplikace
  • Možnosti nastavení prostředí.
  • Postupy pro orientaci, pohyb a vyhledávání v dokumentu.
  • Postupy pro výběr částí textu.
 • Editace textu
  • Vkládání a formátování písma.
  • Běžné typografické zásady.
  • Nástroje na formátování odstavce.
  • Vytváření seznamů pomocí odrážek a číslování.
  • Nástroje na řízení toku textu na zlomech stránek.
 • Vkládání objektů
  • Způsoby zařazení obrázku do textu a jeho následné úpravy.
  • Tvorba tabulky její formátování a úpravy.
  • Vložení textového pole nebo obrazce a jejich úprava.
  • Vložení snímku obrazovky, okna a části obrazovky.
  • Vložení automatického pole s datem nebo s vlastností dokumentu.
 • Předtisková příprava a výstupy
  • Kontrola pravopisu její nastavení, Tezaurus.
  • Nastavení vzhledu stránky a tisk.
  • Další podporované formáty výstupu.
 •  

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence