Osobnostně sociální rozvoj – komunikační dovednosti v praxi pedagoga (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:12. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky se základními pravidly efektivní komunikace a představit jim možnosti jejich využívání při komunikaci se všemi, kteří se účastní nebo vstupují do výchovně vzdělávacího procesu. Úspěšný účastník kurzu zná zásady efektivní komunikace a dokáže je využívat ve své práci, zná pravidla aktivního naslouchání, umí je uplatnit a při svém projevu a dokáže vhodně využívat verbální i neverbální složky komunikace.

Praktické využívání zásad efektivní komunikace umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení úspěšně komunikovat se všemi aktéry školy s ohledem na jejich individuální rozdíly a specifika školní komunikace.

Akreditace MSMT- 10924/2020-3-361

Obsah školení

  1. Základy efektivní komunikace pedagoga
  2. Komunikační axiomy
  3. Komunikační proces ve výchovně vzdělávacím procesu
  4. Komunikační proces s externími aktéry školy
  5. Obsahová x vztahová rovina
  6. Aktivní naslouchání
  7. Nejčastější chyby při naslouchání
  8. Efektivní komunikace s jednotlivými aktéry školy, interními i externími
  9. Verbální x neverbální komunikace pedagoga
  10. Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace

Praktické cvičení a testy zaměřené na verbální a neverbální komunikaci, asertivitu, zvládání a řešení konfliktů, …

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence