ICT: MS Excel – vizualizace dat. – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:20. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné funkce tabulkových procesorů. Úspěšný absolvent umí pro svou práci provést editaci dat, využít vybrané vzorce a funkce tabulkového procesoru v rámci své práce a rozpoznat chyby v těchto vzorcích.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Vlastní formáty čísel
  • Masky čísel, textů, datumů
  • Masky barev
 • Podmíněné formátování
  • Formátování dle pravidel
  • Správce pravidel – formátování dle vzorců
 • Ověřování a sledování
  • Komentáře a jejich správa.
  • Ověřovací pravidla – celá čísla, desetinná čísla, seznamy, datum a čas, zprávy a chybová hlášení pro ověřovací pravidla.
  • Sledování závislostí buněk ve výpočtech, zjištění buňky s chybějícími závislostmi.
 • Základní grafy
 • Grafy – pokročilejší úpravy
  • Kombinovaný graf sloupcový a spojnicový.
  • Přidání vedlejší osy hodnot do grafu.
  • Přidat a odstranit datové řady v grafu.
  • Úprava měřítka, minima, maxima a jednotky na ose hodnot.
 • Speciální typy grafů
  • Bublinové
  • Stromová mapa
  • Krabicový atd.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence