ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání –webinář (8 hodin) – blok II. bezpečnost a řešení problémů

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:24. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je, aby si pedagogové v souladu se „Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020“ osvojili základní soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem využití ve své pedagogické praxi. 

Akreditace MSMT- 32528/2020-4-809

 

Obsah školení

Každý blok je akreditován samostatně jako kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Blok I.: komunikace a tvorba obsahu (8 hodin)

 • Základy práce s informacemi a informační gramotnost v běžné praxi školy
  • prohlížení, vyhledávání, třídění, vyhodnocování, ukládání a zpětné využití informací
 • Komunikace a spolupráce
  • komunikace prostřednictvím technologií, sdílení informací a obsahu (výukových materiálů), spolupráce pomocí digitálních prostředků, správa digitální identity
 • Tvorba digitálního obsahu
  • vytváření obsahu v různých formátech, možnosti vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu
 • Základy bezpečnosti a řešení problémů.

Blok II.: bezpečnost a řešení problémů (8 hodin)

 • Bezpečnost
 • Autorská práva a licence,
 • Ochrana zařízení,
 • Ochrana dat a osobních údajů,
 • Řešení technických problémů, inovace
 • Schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje
 • Kreativní používání technologií
 • Identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence