ICT: Tvorba webových stránek ve škole – webinář (8 hodin) – blok I.

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:09. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem bloku I. je seznámit pedagogy/učitele s aktuálními trendy v rámci webových technologii. Tedy jaké jsou vůbec dnes možnosti a standardy. Jaké programy se používají při práci s webovými technologii (HTML + CSS + JS). Základní ukázka dostupných nástrojů/editorů. Dále se pedagogové seznámí s novinkami v HTML a CSS resp. v HTML5 a CSS3. Zde se předpokládá, že již znají předcházející verze. Vždy při seznamování s novinky v daném tématu proběhne praktická ukázka dané novinky, kterou si mají možnost pedagogové vyzkoušet. Na závěr jsou pedagogové seznámeni s frameworky a to jak CSS či JS frameworky jako možnostmi pro další vývoj, jak by mohli v případě zájmu nasměrovat svoji výuku pro pokročilejší žáky.

Vzdělávacím cílem bloku II. je převážně praktické seznámení s kompletní tvorbou webové stránky z výchozího bodu „prázdná stránka“. V tomto kurzu se pomocí definovaných kroků (viz. obsah) postupně probírá a prakticky ukáže na modelovém příkladu, jak se postupuje v rámci tvorby webových stránky z pohledu „čistého“ řešení tedy bez pomoci frameworku. Na závěr je ukázka, jak mohou studenti svoji výstup z tvorby webu publikovat na internetu a ukázka, jak se dá stejné zadání provést pomoci CSS frameworku Boostrap.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

Každý blok je akreditován samostatně jako akreditovaný kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Blok I.

 • Úvod do webových technologií
 • Proč je důležitý prohlížeč pro webové stránky
 • Přehled Editorů – jednoduchých i komplexních
 • Novinky v HTML5 + ukázky jednotlivých novinek
 • Novinky v CSS3 + ukázka jednotlivých novinek
 • CSS frameworky – přehled, jejich možnosti uplatnění v praxi (např. Boostrap)
 • JavaScript – rozdíl mezi „vanila“ JS a knihovnami/frameworky
 • JS frameworky – přehled

Blok II.

 • Visual Studio Code – popis prostředí, tipy na jednoduší práce např. klávesové zkratky, možnosti rozšíření a přizpůsobení
 • Praktické vytváření webové stránky v několika krocích:
  • Vytvoření základní strukturu HTML dokumentu
  • Nastavení hlavičky HTML dokumentu a přidání externích souborů
  • Nastavení obsahu a patičky HTML dokumentu
 • Praktické vytváření webové stránky v několika krocích:
  • Přidání responzivních prvků
  • Přidání fontů a jejich aplikace (Google Fonts + FontAwesome)
  • Finalizace webové stránky (HTML + CSS + krátký JS)
  • Uveřejnění výsledků na internet (publikace)
 • Registrace hostingu zdarma – pro výukové účely
 • Ukázka jak dosáhnout podobného výsledky za pomocí CSS frameworku Boostrap

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence