ICT: Digitální učitel v on-line výuce – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:14. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky získat znalosti ohledně online výuky a využívat případné zařízení jako je kamera pro výuku žáku. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti v problematice online výuky jako je e-learning, natáčení prezentací z obrazovky nebo natočení ucelenějšího výkladu před kamerou, které je dostupné pro školské zařízení. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti online výuky, umí se orientovat v různých oblastech jako je e-learning, video portály (např. YouTube nebo Vimeo) a atd.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  1. Seznámení s možnostmi online výuky, resp. jejími formami, představení používaných platforem
  2. Online spolupráce – online komunikace a sdílení informací (videokonference, chaty, úložiště, tabule)
  3. Video lekce – seznámení s možnostmi, jak si natočit svůj výklad/prezentaci
  4. Seznámení s opensource zdroji obrázků a videí, autorské právo
  5. Snímání obrazovky a záznam videa z obrazovky – „screencasting“ pomocí běžných nástrojů (konferenčních, Powerpoint), výuka na tabuli.
  6. Natáčení a záznam videa (např. na notebooku nebo na mobilním zařízení)
  7. Sestavení výukového videozáznamu – jednoduchý střih, spojení, namluvení pomocí běžných nástrojů (PowerPoint, Fotky)
  8. Možnosti online publikace – video servery, školní cloudy.
  9. Práce s video kanálem YouTube.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence