ICT: Úprava fotografií – bezplatné a on-line aplikace – webinář (8 hodin) – blok III.

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:14. 12. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat grafické nástroje v jejich práci a při přípravě výukových materiálů, tzn. orientovat se v základních pojmech grafiky, využívat snadno dostupné aplikace pro správu a úpravu fotografií. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností v práci s aplikací Fotky, s freewarovými aplikacemi a online nástroji na správu a úpravu fotografií tak, aby byl účastník schopen využít získané znalosti a dovednosti při přípravě výukových materiálů a uměl je prezentovat svým žákům a studentům.

Akreditace MSMT- 32528/2020-4-809

Obsah školení

Každý blok je akreditován samostatně jako kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Blok I. (8 hodin)

 • Grafika – základní pojmy
 • Zálohování fotografií
  • Principy spolehlivého zálohování
  • Zálohování na bezplatná webová úložiště
 • Aplikace Fotky
  • Úpravy expozice fotografie
  • Ořez a srovnání fotografie
 • Freewarové aplikace
  • Správa fotografií
  • Úpravy expozice
  • Retuše
 • Online nástroje na správu a úpravu fotografií
  • Sdílení fotoalb
  • Online úprava fotografií
 • Praktické příklady.

Blok II. (8 hodin)

 • Freewarové grafické editory
  • Úpravy expozice fotografie (křivky, histogram)
  • Retušovací úpravy
  • Hromadné úpravy
 • Mobilní aplikace na úpravu fotografií
 • Online nástroje na úpravu fotografií
  • Online úprava expozice fotografií
  • Online retušovací úpravy
 • Video prezentace fotoalb
  • Použití desktopových aplikací
  • Pomocí online nástrojů
 • Praktické příklady.

Blok III. (8 hodin)

 • Grafika rastrová a vektorová
  • Pojmy
  • Aplikace
 • Práce s vrstvami zdarma
  • Úpravy expozice fotografie s využitím vrstev
  • Retušovací úpravy s využitím vrstev
 • Online grafické nástroje zdarma s podporou vrstev
  • Online grafické práce s vrstvami
 • Vektorové nástroje zdarma
  • Ukázka práce ve vektorovém nástroji
 • Video prezentace fotoalb
  • Použití desktopových aplikací
  • Pomocí online nástrojů
 • Praktické příklady.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence