ICT: MS Word – úpravy rozsáhlého dokumentu – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:10. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na rozšíření praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti využívat možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent zná prostředí textového editoru, umí provádět běžné úpravy i dlouhého textu a rovněž umí připravit rozsáhlý výukový materiál k tisku.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Práce se styly
  • Používání, aktualizace a přizpůsobování stylů.
  • Vytvoření nového znakového nebo odstavcového stylu a jeho úprava.
 • Reference
  • Tvorba a úprava obsahu dokumentu.
  • Poznámky pod čarou, vysvětlivky, rejstříky, citace a bibliografie.
  • Titulky obrázků nebo tabulek a jejich seznamy.
 • Další vložené objekty
  • Hypertextové odkazy.
  • Tvorba a úprava grafů.
  • Vkládání speciálních znaků, matematických rovnic.
  • Pokročilá práce s rozsáhlou tabulkou.
 • Sloupce
  • Rozvržení textu do několika sloupců, konce sloupců.
  • Úpravy nastavení sloupců.
 • Oddíly
  • Vytváření oddílů a orientace mezi nimi.
  • Různá nastavení vzhledu stránky nebo zápatí pro oddíly.
 • Zvýšení produktivity
  • Vkládání automatických polí do obsahu nebo záhlaví a zápatí.
  • Použití a tvorba šablon.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence