ICT: Tvorba ročníkových dokumentů (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:28. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky, jak správně sestavit delší dokument dle správných typografických zásad, jak postavit požadavky na tvorbu tohoto typu dokumentu a zkontrolovat správné používání těchto zásad. Budou seznámeni s formální skladbou takového dokumentu, jak do něj vkládat doplňující sekce jako obsah, rejstříky, seznamy obrázků a tabulek a citace.

Akreditace MSMT- 28139/2021-2-912

Obsah školení

Obsahová náplň

 • Struktura závěrečných dokumentů
 • Písma a jejich výběr, specifická písma
 • Typografická pravidla pro zápis značek, jednotek, měny, čísel, pomlček, slitků apod.
 • Pravidla pro odstavce, zalamování na stránkových zlomech
 • Správné vkládání obrázků a tabulek
 • Práce s oddíly dokumentu, sloupce.
 • Vytváření úvodní strany
 • Obsahy a rejstříky
 • Seznamy obrázků a tabulek
 • Citace
 • Poznámky pod čarou
 • Finální úprava delších dokumentů, různá záhlaví a zápatí v oddílech, číslování v oddílech, sudé a liché stránky, export

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence