Osobnostně sociální rozvoj, stres, spánek, cirkadiánní rytmy (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:04. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Zvládání stresu, aplikace cirkadiánních rytmů a zdravého spánku umožní pedagogům široké možnosti jejich uplatnění nejen při práci  se žáky, ale také s ostatními aktéry školy, a to bez ohledu na jejich aprobaci nebo typ školy (školského zařízení), kde působí. Kurz je proto určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.  

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky jak může využití znalostí o spánku a cirkadiánních rytmech příznivě ovlivnit nejen výkonnost pedagoga, ale i předcházet stresu a stresovým situacím.

Samotná pedagogická praxe přináší celou řadu situací, které vyžadují jak plnou pozornost pedagoga, tak i řešení stresových situací. Praktické využití programu spočívá v seznámení a praktické přípravě pedagogů na tyto situace a ukázat jim, jak mohou příznivě ovlivnit svoji výkonnost i své zdraví pomocí znalostí z oblasti spánkové hygieny, cirkadiánních rytmů a aplikací těchto znalostí v běžném pracovním i soukromém životě.

Akreditace MSMT-21912/2021-4-743

Obsah školení

  1. Co je stres, jak vzniká a co způsobuje
  2. Jak je pro nás důležitý spánek
  3. Co jsou to cirkadiální rytmy a naše vnitřní hodiny a jak to funguje
  4. Jak se navzájem ovlivňují stres – spánek – cirkadiánní rytmy
  5. Optimalizace učení, synchronizace našeho těla s cirkadiánními rytmy
  6. Cirkadiánní kód pro optimální zdraví mozku a předcházení stresovým situacím
  7. Praktická cvičení

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence