Osobnostně sociální rozvoj – komunikační typologie pro pedagogy (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:05. 12. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.  

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s typologií jejich komunikačních partnerů účastnících se a vstupujících do výchovně vzdělávacího procesu. Úspěšný účastník kurzu si dokáže při komunikaci uvědomit možnou chybu v sociální percepci, zná vnější a vnitřní kontext komunikace ve škole a v návaznosti na znalosti typologie jednotlivých osob a individuálních rozdílů v jejich chování umí komunikovat s různými aktéry školy. Kromě toho zná nástroje a možnosti vlastního rozvoje.

Praktické využívání znalostí komunikační typologie a jejich pravidel umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení efektivně komunikovat se všemi aktéry školy s ohledem na jejich individuální rozdíly a specifika školní komunikace.

Akreditace MSMT- 10924/2020-3-361

Obsah školení

  1. Chyby v sociální percepci pedagoga a aktérů školy
  2. Vnější a vnitřní kontext komunikace ve škole
  3. Typologie osobnosti – Eysenckův osobnostní dotazník
  4. Individuální rozdíly v chování
  5. Jak komunikovat s jednotlivými aktéry školy a přesvědčit je
  6. Nástroje osobního rozvoje a motivace pedagoga

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence