Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 10. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1790 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení učení/studia, volnočasových aktivit a odpočinku. Účastníci budou seznámeni s typy práce s časem ve škole i v domácím prostředí (makro-time managment: Cesta života; efektivní time managment – Eisenhowerův princip; Paretova analýza; Zen To Do; micro-time managment; technika Formule 1). Představeny budou možnosti práce s akutním i dlouhodobým stresem ve školním prostředí v návaznosti na odlišnosti v preferencích kognitivních kanálů a stylů učení dle modelu VARK, 7 efektivních návyků pro úspěšné a spokojené žáky (S. Covey) a relaxační techniky a dechová cvičení.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je:

  • vybavit učitele technikami a metodikou pro výuku efektivního plánování učení i volného času žáků
  • poskytnout učitelům znalosti a kompetence pro práci se stresem ve školní třídě
  • rozšíření dovedností pro rychlé snížení stresu a dlouhodobého zvládání dopadů stresových situací u žáků
  • osvojení si relaxačních metod, protahovacích cvičení, práce s dechem
    a myšlenkami
  • motivace pro pravidelnou práci s relaxací a odpočinkem ve školním prostředí

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení