Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 01. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení pracovního a osobního života pedagogů, práci s časem ve školním prostředí, práci se stresem, prevenci syndromu vyhoření a osvojení si relaxačních technik.

Školení bude pro pedagogy v jejich následné praxi motivací k individuálnímu vymezení času na práci a na regeneraci zahrnující pravidelnou relaxaci a odpočinek. Účastníci budou motivováni k rozpoznání svých vlastních zdrojů a cest ke klidu. Praktickou formou budou zařazeny jak relaxační metody a techniky (jógová relaxace, technika hlubokého dýchání, progresivní svalová relaxace, statická a dynamická dechová cvičení atd.), tak postupy zaměřené na timemanagement.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je nalezení způsobu jak vyvažovat pracovní a osobní život pedagoga a zvědomění práce s časem v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Účastníci si osvojí metody, pomocí nichž dosáhnou jak rychlého snížení  stresu, tak dlouhodobého zvládání dopadů stresových situací. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení