Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:30. 09. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:990 Kč za seminář

 

Konstruktivistický přístup k vyučování vychází z přesvědčení, že učení je dynamický proces, ve kterém žáci musí být aktivními účastníky. K aktivnímu přístupu k učení lze žáky podněcovat různými způsoby. Objevování je jednou z typických aktivit v tomto směru.

 

Představena budou tato témata:

  • Příprava avktivit pro objevování v matematice
  • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
  • Komunikace mezi žák-učitel a mezi žáky vzájemně
  • Zařazování návodů a rozšíření
  • Vysvětlování a dokazování
  • Ukázky vhodných situací pro vyučování matematiky na 2. stupni ZŠ

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je ukázat na konkrétních pracovních materiálech široké možnosti, které zařazování objevování do vyučování matematiky přináší, a usnadnit učitelům přípravu podnětných vzdělávacích situací.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně