Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 11. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:990 Kč za seminář

 

Absolventi kurzu získají ucelené informace o fungování mediálního světa a způsobů, jak informace předat a představit žákům mladšího školního věku. Účastníci se dozví, jaké informace je nutné v ranném věku dětem z oblasti mediálního světa předávat, na co se zaměřit, a to s cílem předcházení kyberšikany či závislostí.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu je představení ucelených informací o fungování mediálního světa.

Cílem kurzu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času