Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 01. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:990 Kč za seminář

 

Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a podporu interdisciplinárních vztahů. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně začlenit a využít hudbu a výtvarné umění. Texty písní se stanou východiskem pro rozbor po stránce literárně-teoretické, umělecké a jazykové. Učitelé se seznámí s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušejí, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem akce je seznámit pedagogy s netradičními postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Pomocí hudby navodit příznivé klima ve třídě a motivovat žáky k práci. Použitím výtvarného umění naplnit požadavek názorného vyučování a naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při poslechu hudby, jak na něj působí a dát ji do souvislosti s poznatky z ČJL. Podobně i to, jak na něj působí výtvarné umění a jaké místo zaujímá v jeho životě. Měl by být také schopen dát tato umění do vzájemných souvislostí. Učitel společně se žáky může vytvořit projekt, jehož pilíři budou český jazyk a hudební výchova – např. melodram, zhudebněnou dramatizaci vybraného literárního apod.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně