„Já vás slyším“, ale nevnímám

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 09. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1790 Kč za seminář

 

„Já vás slyším, ale nevnímám“

 • situace pedagog – žák, žák – pedagog, pedagog – rodič, rodič – pedagog
 • vytváření domněnek jako důvod neporozumění si

Když mi někdo nerozumí, není to jeho chyba

 • pedagogický jazyk
 • „Co jste to říkal“?
 • Mluvit jazykem „jejich kmene“ – vliv zkušeností žáků na porozumění jazyku dospělého
 • „Akce – reakce“ – modelové pedagogické situace
 • „Poslouchám, nebo už odpovídám“? – umění aktivně naslouchat, jak naučit děti aktivně naslouchat? – aktivity k nácviku
 • Kladení otázek – jak vhodně klást otázky a jak to naučit žáky – aktivity k nácvikuň

Komunikačně obtížné pedagogické situace – základní možnosti řešení

 • předpoklady pedagoga k jejich řešení – empatie, respekt, tolerance, chuť spolupracovat a hledat konstruktivní řešení
 • krátká intervence na místě – pravidla vedení
 • plánovaný rozhovor – příprava, pravidla vedení

Tipy pro zvládání obtížných pedagogických komunikačních situací

 • agrese, pláč, nemluvnost,silné emoce, manipulace

Doplňující informace:

Cíl akce:

Nabídnout pedagogům komplexní náhled na vlastní formu pedagogické komunikace, své zvyky a zlozvyky v pedagogické komunikace a na základě modelových situací a ověřených aktivit k tématům rozvinout jejich komunikační kompetence.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času