ICT: Vzorce v počítači a jejich grafická prezentace (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:24. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků vyučujícím předměty využívající vzorce a matematické zápisy.  

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky používat výpočetní techniku a zápisu a řešení matematických vzorců a zápisů a jejich grafickému zobrazení. To jim umožní čitelně a přehledně provádět matematické zápisy a v elektronické podobě si je předávat s žáky. Učitelé si natrénují používaní těchto nástrojů v běžných programech sady Office i některých freewarových verzím specializovaných software.

Akreditace MSMT- 28139/2021-2-912

Obsah školení

 1. Rovnice v Office
 • práce v editoru rovnic, tréning
 • práce s obrazci, diagramy
 1. OneNote
 • Převod ručních zápisů vzorců
 • Řešení matematických výrazů
 • Generování testů
 1. Excel – grafické zobrazení některých vzorců, stanovení vzorců z grafu.
 2. Excel – používání různých a speciálních typů grafů
 3. Excel – používání kartogramu
 4. Specializovaný software pro zápis vzorců a rovnic
 • Základní výpočty a vyhodnocení podmínek v SMath studio

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence