ICT: Informatické myšlení pro školky – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:29. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, asistentům pedagoga MŠ a vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky MŠ, asistenty pedagoga MŠ a vedoucí pedagogické pracovníky MŠ rozvinout informatické myšlení a naučit se pracovat v programu ScratchJr tak, aby byli schopni naučit díky této bezplatné aplikace programovat i děti od 5 let věku. Účastníci se naučí, jak naprogramovat vlastní interaktivní příběhy a hry. Naučí se, jak mohou v průběhu procesu řešit problémy, navrhovat projekty a tvořivě pracovat s počítačem. Cílem je posílení počítačové gramotnosti a schopnosti kritického myšlení při řešení problémů. Absolventi školení budou vybaveni i dalšími dovednostmi jako je programování, vyjadřování se prostřednictvím technologií a designem zaměřeným na uživatele.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Co je to informatické myšlení, příkazy, větvení cykly.
 • Obsluha programu pro rozvoj informatického myšlení
  • Zahájení a ukončení sekvence kroků v programu ScratchJr.
  • Prostředí programu ScratchJr, pozadí, figurky
  • Příkazy a jejich provedení v programu ScratchJr, pohyb figurek.
 • Příkazy pro změnu velikosti figurek, skrývání a zobrazování.
 • Práce se zvukem programu ScratchJr
 • Nastavení časovače a rychlosti pohybu v programu ScratchJr
 • Cykly – nastavení opakování v programu ScratchJr
 • Práce s více snímky.
 • Příklady komplexních algoritmů
  • Pohyb více postav ve scéně v programu ScratchJr
  • Komplexní úkoly a tvorba algoritmů v programu ScratchJr
  • Úprava a vytváření vlastních postav a scén

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence