Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:04. 12. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží;

• rozbor kresby;

• rozvoj jemné motoriky;

• lateralita;

• úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou;

• uvolňovací a rozcvičovací cviky;

• grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte;

• řazení grafomotorických prvků;

• příprava na písmo.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga