ICT: Tvorba webových aplikací blok I. (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:18. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky získat znalosti ohledně Vývoje webových aplikací a to jak z hlediska front-end tak i back-end aplikací pro výuku žáku. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se vývoje webových aplikací, kde v podstatě nejsou školy nijak omezeny. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti vývoje webových aplikací, umí se orientovat v různých oblastech jako je front-end/back-end vývoj a webové frameworky.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

Blok I. (8 hodin)

Front-end

  • Seznámení s aktuálními technologiemi pro fron-end vývoj webových aplikací
  • Základní práce v programovacím jazyku pro front-end
  • Základní práce ve webových front-end frameworku
  • Praktická ukázka front-end vývoje
  • Publikace jednoduché webové aplikace

Blok II. (8 hodin)

Back-end

  • Seznámení se aktuálními technologiemi pro back-end vývoj webových aplikací
  • Základní práce v programovacím jazyku pro back-end
  • Základní práce ve webových front-end framework
  • Praktická ukázka back-end vývoje
  • Publikace jednoduché webové aplikace – back-endu

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence