ICT: Tvorba mobilní aplikace blok II. (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:08. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky získat znalosti ohledně Vývoje mobilních aplikací a to jak z hlediska jednoduché aplikace až po vytvoření mírně složitější mobilní aplikace o různých pro výuku žáku. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se vývoje mobilních aplikací, kde v podstatě nejsou školy nijak omezeny. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti vývoje mobilních aplikací, umí se orientovat v různých oblastech jako jsou programovací jazyk pro vývoj mobilních aplikací, principy mobilního vývoje a vývojové prostředí.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

Blok I. (8 hodin)

  1. Seznámení s principem vývoje mobilních aplikací
  2. Zprovoznění vývojového prostředí pro vývoj mobilní aplikace
  3. Základy programovacího jazyka pro vývoj mobilních aplikací
  4. Vytvoření jednoduché mobilní aplikace

Blok II. (8 hodin)

  1. Seznámení s moderním přístupem při vývoji mobilních aplikací
  2. Návrh a architektura mobilní aplikace
  3. Tvorba mobilní aplikace s různými prvky

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence