ICT: Tvorba WordPress pluginu (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:22. 11. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky získat znalosti ohledně Vývoje WordPress pluginu a to jak z hlediska jednoduchých úprav až po vytvoření komplexního WordPress pluginu pro výuku žáku. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se vývoje WordPress pluginu, kde v podstatě nejsou školy nijak omezeny. Úspěšný absolvent zná základní pojmy z oblasti vývoje WordPress pluginu, umí se orientovat v různých oblastech jako je struktura WordPress, HTML, CSS a PHP případně i JS.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

  1. Seznámení s principem WordPress pluginu
  2. Vytvoření základního WordPress pluginu
  3. Vytvoření komplexního WordPress pluginu

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence