Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:03. 11. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1190

 
Dnešní doba staví všechny asistenty pedagoga, učitele i rodiče před nelehké úkoly. Jedním z nich je např. potřeba podpořit celkovou psychickou odolnost dětí. Jak ale postupovat? Jak v konkrétních stresových situacích jednat? Přesně na tyto otázky se zaměří první příspěvek naší tradiční konference, který se zaměřuje na téma resilience.

I další přednášky vám pomohou čelit současným výzvám! Podíváme se na téma vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Další příspěvek se bude věnovat úloze asistenta pedagoga při práci s dětmi s ADHD a nezapomeneme ani na asistenty pedagoga jako takové – povíme si o významu psychohygieny.

Během odpoledních workshopů se budeme formou praktických příkladů věnovat úloze asistenta pedagoga v hodinách tělesné výchovy a při volnočasových aktivitách, podrobněji se podíváme na téma zvládání krizových situací ve škole, nebo se seznámíte s možnostmi podpory psychické pohody žáků.

Srdečně vás zveme na podzimní konferenci Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích. Akci plnou na praxi zaměřených příspěvků, která je určena pro asistenty pedagoga, pedagogy ZŠ a SŠ, vedení škol, školní psychology, výchovné poradce i další zájemce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem konference je seznámit asistenty pedagoga, pedagogy i vedoucí pracovníky s aktuálními tématy v oblasti vzdělávání žáků (nejen) se SVP
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Kontaktní tel.:771 254 332
Poznámka k ceně:1 190 Kč, při objednávce do 10. 10. 2022
1 490 Kč, při objednávce od 11. 10. 2022
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:konferece
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci