Kazuistický seminář Jak řešit obtížné situace ve škole

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:23. 11. 2022
Místo konání:Praha
Cena:990 Kč za seminář

 
Rodič, který vyžaduje neustálou pozornost, učitel odmítající přítomnost asistenta ve třídě, nebo šikana ve škole. To vše jsou situace, se kterými se ve škole setkáváme a které je potřeba řešit. Ne vždy se však daří k vyhroceným situacím přistoupit s chladnou hlavou a s nadhledem. Jak na to? Tento workshop se zaměřuje na obtížné situace ve škole, a to v několika rovinách. Zaměří se zejména na řešení vztahů učitel – žák/skupina žáků, pedagog – rodič, pedagog – rodič – poradenský pracovník, v centru zájmu bude i náročná situace v rodině a její odraz ve škole.

Seminář je pojat jako kazuistický – tedy zaměřený na rozbor konkrétních situací z praxe. Základ tvoří předem připravená krátká videa, která přinášejí určitou situaci ze školního života. Témata byla vybrána na základě průzkumu ve školách. Jde o situace, které se v současnosti často řeší a činí v praxi mnohé problémy. Videa jsou doplněna např. o ukázky korespondence s rodiči, nebo o další zdroje, které každodenní praxe ve školství přináší.

Situace budou nazírány z hlediska odborného poradenského pracovníka a z hlediska pedagoga a člena vedení školy Půjde tedy o to hledat řešení situace z hlediska všech zúčastněných – žáka, rodiny, pedagogů ve škole, ale i poradenských pracovníků ve škole i ve školském poradenském zařízení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Jaké jsou možnosti řešení obtížných situací ve škole a kde získat podporu?
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Kontaktní tel.:771 254 332
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Poznámka:9 – 16 hodin