Vyladěný (naladěný) tým – teambuilding pro sborovny

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:na klíč

 
Hlavním významem teambuildingu je navázání osobního vztahu nebo spolupráce. Jinými slovy můžeme říct, že jeho cílem je stmelit pracovníky dohromady, aby ve firmě dokázali fungovat jako skutečný tým.

Tento tým by měl mezi sebou komunikovat, naslouchat a společně řešit nejrůznější situace i vzniklé problémy. Dále by se tito lidé měli také naučit spolupracovat, lépe zvládat krizové situace, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti atd. Teambuilding je hlavně o tom, aby se skupina lidí naučila pracovat jako tým efektivněji a produktivněji, aniž by jim chyběla dobrá nálada, legrace a celkově pozitivní atmosféra.

Kurz je určen pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ, není nutné absolvovat žádný kurz Akademie.

Doplňující informace:

Cíl akce:Jednodenní 8hodinový kurz propojuje teorii se zážitkovou pedagogikou a je zaměřený na to, aby školám ukázal, jak je důležité pečovat o tým a také prakticky ukazuje techniky, metody, aktivity, které jsou důležité pro stmelování týmu.
Kontaktní email:skoly@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420 608 036 102
Poznámka k ceně:Cena dle aktuální cenové nabídky, kterou vám zašleme na vyžádání.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Na míru podle vašich požadavků