Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti ICT

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:04. 10. 2024 – 19. 12. 2025
Místo konání:Jihomoravský
Cena:25000 Kč za celé studium

 
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.

Třísemestrové studium o celkové dotaci 255 hodin, z toho je 153 hodin prezenční formou, 86 hodin distanční formou. Dále 8 hodin stáže formou stínování a 8 hodin exkurze ve škole či školském zařízení. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzi a je doplněna praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka probíhá blokově formou víkendových akcí – soboty.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135210
Poznámka k ceně:možná úhrada ve 3 splátkách
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně