Studium pro asistenty pedagoga

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:28. 09. 2024 – 20. 12. 2024
Místo konání:Jihomoravský
Cena:9000 Kč za celé studium

 
Výuka bude probíhat prezenčně formou přednášek a seminářů, v průběhu 1 semestru. Celková hodinová dotace činí 123 hodin, z toho 83 hodin tvoří přímá výuka a 40 hodin pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Přímá výuka bude probíhat blokově formou 5 dvoudenních soustředění, a to zejména v pátek odpoledne a v sobotu.

Studium obsahuje 4 moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga, Podpora žáka, Systém péče o žáka a Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135207
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga