Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:na klíč
Místo konání:Jihomoravský
Cena:1950 Kč za seminář

 
Kurz je určen učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům a speciálním pedagogům.
Účastníci:
porozumí vlivu stresu na organismus člověka a důsledkům jeho působení
porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření
prohloubí dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření
osvojí si dovednost využít vybrané techniky osobnostního rozvoje jako součást prevence syndromu vyhoření
osvojí si nové metody/prohloubí dosavadní dovednosti pro rozvíjení vlastní sebeúčinnosti.
v modelové situaci vhodně zvolí a předvedou konkrétní techniky pro redukci stresu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Prakticky zaměřený kurz vám ukáže, jak předejít vyhoření ve vzdělávací profesi. Zjistíte, co můžete udělat pro sebe i své kolegy a nabídne vám možnost čerpat z dlouholetých zkušeností lektora.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135203
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové