Kreativní techniky a aktivizační metody pro pedagogy

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:na klíč
Cena:2500 Kč za seminář

 
Cílem akce je podpořit kreativní přístup pedagogických pracovníků nejen při přípravě výukových hodin, ale i v rámci svého vlastního rozvoje.
Účastníci se seznámí:
s metodami zaměřenými na podporu a rozvoj kreativního myšlení a nástroji využitelnými při výuce
s originálními způsoby záznamů myšlenek formou asociativních technik, tvorby myšlenkových map, sketchnotes

Doplňující informace:

Cíl akce:Kreativita jako dovednost je v dnešní době nezbytná ve všech oblastech. Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří chtějí využívat tvůrčí přístup nejen při přípravě a realizaci výuky, ale i pro svůj vlastní rozvoj.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135203
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času