Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:04. 10. 2024 – 27. 06. 2026
Místo konání:Jihomoravský
Cena:29000 Kč za celé studium

 
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.

Čtyřsemestrové studium o celkové dotaci 280 hodin, z toho je 179 hodin prezenční formou, 101 hodin distanční formou. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzí a je doplněná praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka bude probíhat vždy v pátek (cca 6 setkání za semestr).

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium je určeno pro pedagogy, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135210
Poznámka k ceně:možná úhrada ve 4 splátkách (před zahájením daného semestru)
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně