Rekvalifikační kurz Lektor/ka dalšího vzdělávání

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:na klíč
Místo konání:Jihomoravský
Cena:14900 Kč za celé studium

 
Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.

Celkový rozsah 100 hodin výuky, z toho 60 hodin prezenčně a 40 distančně – formou e-learningu (LMS MOODLE).

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135210
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času