Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:26. 09. 2024 – 24. 01. 2026
Místo konání:Jihomoravský
Cena:18900 Kč za celé studium

 
Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.

Třísemestrální studium, 2 semestry bude probíhat výuka, ve 3. semestru proběhne příprava na praxi, praxe a vypracování závěrečné práce.

Výuka bude probíhat vždy v pátek (13 -20 hod.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit svou aprobaci o další předmět – Písemnou a elektronickou komunikaci.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135210
Poznámka k ceně:Možnost úhrady ceny studia ve 2 dílčích platbách (před 1. a 3. semestrem).
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií