Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 02. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1790 Kč za seminář

 

Náplní semináře je soubor her a činností, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Skrze vlastní pohyb zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek.  Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe a podporují i inkluzi ve třídě.  

  • Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu
  • Aktivizační hry a činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost.
  • telegrafování, magické číslo, povel pimprle
  • Rozvoj intuice skrze pohyb, umění být v pohybu a poznávat se v něm.
  • Činnosti zaměřené na kreativitu, umění komunikace, spolupráce, schopnost diskuse, v níž umí člověk naslouchat druhým i vysvětlit a prosadit své stanovisko.
  • Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel.
  • Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka
  • Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky
  • Relaxační hry a cvičení

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Školení nabídne pedagogům osvědčené nápady do výuky, probudí a oživí zájem o vyučování, vytvoří prostor, kde děti mohou bezpečně růst, ale zároveň, kde mají pevně stanovené hranice. Skrz pohyb přirozeně umožní rozvíjet celkovou osobnost žáka, spolupráci, vzájemný respekt, důvěru, kreativitu, umění komunikace.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně