O kormidlo se mohou dělit i dva aneb kdo je tady kapitánem (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 03. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený na vymezení kompetencí pedagoga a asistenta pedagoga, na roli a postavení asistenta ve třídě, na nastavení efektivní spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga, na nastavování a řešení různých konkrétních situací vycházejících z praxe, na seznámení se s legislativou související s touto problematikou, na nastavení konkrétních způsobů práce ve výchovně-vzdělávacím procesu, na formách spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře:

  1. orientovat se v základních termínech souvisejících s touto problematikou
  2. orientovat se v problematice práce asistenta z pohledu legislativy
  3. pochopení smyslu efektivní spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga pro kvalitní vzdělávání žáků ve třídě
  4. konkrétní návody na vhodné začlenění asistenta do výuky

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení