Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 06. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Seminář je určený pro začínající učitele, kteří přichází nově do praxe. Je sestavený jako průvodce hlavními oblastmi, se kterými se nový učitel v systému školy potkává. Soustředí se na konkrétní rady a inspirace vycházející z praxe zejména v těchto oblastech – učitel ve své roli učitele, učitel a chod školy, učitel a kolegové, učitel a žáci, učitel a rodiče, učitel jako soukromá osoba. Součástí semináře je vzájemné sdílení, rozbor konkrétních situací účastníků.

 

Ve školení bude například:

začínající učitel v chodu školy – legislativa, ŠVP, tematické plány, BOZP, organizační řády, dokumentace školy, způsob fungování systému školního roku, pracovní doba, povinnosti a práva zaměstnance, učitel a kolegové – kompetence jednotlivých pracovníků školy, systém fungování metodické podpory učitelů

učitel ve své roli učitele – povinnosti, kompetence a práva učitele, učitel a žáci – dokumentace žáka, žáci se SPUCH, výuka, kázeň, hranice, psychohygiena, kde hledat pomoc a podporu

učitel a rodiče – způsob komunikace s rodiči, na co si dát v komunikaci s rodiči pozor, na jaké informace má rodič právo, vedení schůzky s rodičem, třídní schůzky, kde hledat podporu a pomoc,  učitel jako soukromá osoba – jak nastavit hranice v kontaktech mimo školu, jak se začlenit do komunity

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je:

1.     ujasnění si postavení začínajícího učitele v chodu školy a v celé šíři oblastí, se kterými je začínající učitel v konfrontaci

2.     inspirace začínajících učitelů konkrétními nápady, postupy, návody, jak zvládnout nároky své profese

3.     hledání odpovědí na konkrétní situace z praxe účastníků

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně